Hoefsteeg Bouw en Ontwerp
Visie

Hoefsteeg Bouw en Ontwerp heeft als visie dat de toekomst in de bouw 2 kanten zal opgaan:

Nieuwbouw

Voor de nieuwbouw betekent dit dat er, afgezien van zeer luxe kleinschalige bouwprojecten, steeds meer een kant en klaar product zal worden geleverd, geproduceerd in de massa. Efficiënt met zo weinig mogelijk arbeidskosten, veel prefab en zeer gestandaardiseerd, waarbij de koper alleen nog een aantal door de leverancier standaard aangeboden extra opties kan kiezen. Een markt waarin slechts een klein aantal grote bouwondernemingen zullen opereren.

Verbouw

Voor de bestaande bouw zal de factor arbeid ook een steeds doorslaggevender rol gaan spelen in de haalbaarheid van onderhoud, verbeteren renovatieplannen.Om projecten haalbaar te houden zal moeten worden afgestapt van de traditionele bouwkolom. Binnen Hoefsteeg Bouw en Ontwerp zijn dan ook het ontwerp en de realisatie in één organisatie samengebracht. De ontwerpkant werkt met de gestandaardiseerde bouwfilosofie van de realisatiekant en de realisatiekant kent de ontwerpfilosofie en uitgangspunten van de ontwerpkant. Kortom, korte lijnen zonder vuistdikke technische omschrijvingen en daardoor geen onnodige uitvoeringsfouten door een gebrekkige overdracht van kennis. Alleen op deze manier kunnen de kosten van een ontwerp laag gehouden worden en blijft de realisatie van het ontwerp financieel voor opdrachtgevers haalbaar.

Hoefsteeg PU

Hoefsteeg PU is geen doorsnee bouwbedrijf dat alleen maakt wat gevraagd wordt, zonder alternatieven aan te dragen. Wij denken mee en proberen ons in de opdrachtgever te verplaatsen.

Dit zorgt ervoor dat het uiteindelijke resultaat beter bij uw ideeën aansluit, en er meer mogelijk was binnen uw budget dan u vooraf kon bedenken.

 

Ook tijdens de uitvoering wordt meegedacht, omdat de oorspronkelijke ontwerpopgave bij de betrokkenen bekend is en zelfs in de uitvoeringsfase verbeteringen van het oorspronkelijke plan mogelijk blijven.

 

Er bestaat geen afstand tussen de personen met wie u de werkzaamheden heeft afgesproken en de mensen die het uiteindelijk maken.
Voor ons bent u als opdrachtgever echt belangrijk. U moet 100% tevreden zijn over de kwaliteit, uitvoering en prijs.

Hoefsteeg PM

Hoefsteeg PM is de ontwerp- en bouwmanagementpoot van Hoefsteeg Bouw en Ontwerp.
Gespecialiseerd in de transformatie en het aanpassen van bestaande woningen en bedrijfsruimten.

 

Door de samenwerking met Hoefsteeg PU kunnen de kosten van het ontwerp, de vergunningaanvraag en verdere uitwerking en begeleiding van de uitvoering zeer laag worden gehouden.

 

Vanaf het begin maken wij de kosten van het ontwerp en de realisatiekosten voor u zichtbaar, zodat er geen verrassingen ontstaan nadat het ontwerp gereed is en er gebouwd kan gaan worden.
Het ontwerpproces ziet er als volgt uit.

 

Wij maken een afspraak met u waarin u uw ideeën en wensen uiteenzet.
Vervolgens maken wij een schets waarin uw ideeën zijn verwerkt met een bijbehorend advies van de mogelijkheden/alternatieven en een globaal kostenplaatje. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening en dit is geheel vrijblijvend.