Wat we doen:

Wij proberen met u mee te denken en u werk en zorg uit handen te nemen. Wij zijn geen doorsnee bouwbedrijf dat alleen maakt wat gevraagd wordt, zonder alternatieven aan te dragen. Wij denken mee en proberen ons in de opdrachtgever te verplaatsen. Dit zorgt ervoor dat het uiteindelijke resultaat -nog- beter bij uw ideeën aansluit, en er meer mogelijk was -is- binnen uw budget dan u vooraf kon bedenken. Ook tijdens de uitvoering wordt nog meegedacht, omdat de oorspronkelijke ontwerpopdracht bij de betrokkenen bekend is en -er- zelfs in de uitvoeringsfase nog verbeteringen van, en aanvulling op, het oorspronkelijke plan mogelijk zijn.

Per jaar voeren wij een tiental projecten uit; dit zijn 1 à 2 grote projecten (nieuwbouw, uitbreiding of herbestemming) en kleinschaliger (badkamers, keukens, zolders, isolatie, onderhoud) opdrachten.

Heeft u plannen? Laat u verrassen door ons te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Wij kunnen u laten zien wat er allemaal mogelijk is, laat u verrassen!

Offertes

Indien u vooraf wilt weten wat de uitvoering van uw bouw- of verbouwplannen gaat kosten, dan kunt u bij ons een vrijblijvende offerte aanvragen. Hoefsteeg PU kan op meerdere manieren offreren, de meest voorkomende zijn: uitvoering voor een vaste prijs (aanneemsom) of op regiebasis.

Aanneemsom:

Wij rekenen het plan volledig door en voeren de werkzaamheden uit voor een vooraf afgesproken vaste prijs. Praktisch als het plan goed is uitgewerkt en alle werkzaamheden bekend zijn en er dus geen onzekerheden zijn die als risico in de prijs meegenomen moeten worden. Hierbij hanteren wij geen posten onvoorzien en stelposten alleen voor dié onderdelen waarvoor u zelf nog een keuze moet maken, denk hierbij aan tegels of sanitair.
Facturering vindt plaats aan de hand van een vooraf opgestelde en overeengekomen termijnstaat.

Regie:

Indien er onzekerheden in het plan zitten (het is bijvoorbeeld zonder sloop van bepaalde onderdelen onduidelijk hoe de constructie in elkaar zit), kan worden gekozen voor uitvoering op regiebasis.  Op basis van de werkelijk besteedde uren en de gebruikte materialen. Indien u dit wenst, kunnen wij vooraf een realistische raming van de te verwachten kosten afgeven. Vooraf worden er dan afspraken gemaakt over de te berekenen uurlonen en opslagen.
Al naar gelang de omvang van het werk worden er (deel-)facturen verstuurd.